Παρουσίαση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ που διεκδίκησε και πέτυχε η ΠΕΔΜΕΔΕ από υποβολές προτάσεων το 2020.

Παρουσιάζουμε συνοπτικά  τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ που διεκδίκησε και πέτυχε η ΠΕΔΜΕΔΕ από υποβολές προτάσεων το 2020. GUPP- Upgrading skills for EU Greener Public Procurements in Construction Works Αναβάθμιση δεξιοτήτων για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΕ στα Κατασκευαστικά έργα Κάθε χρόνο οι δημόσιες αρχές στην ΕΕ δαπανούν περίπου το 14% του ΑΕΠ…

Συμμετοχή ΠΕΔΜΕΔΕ σε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Μία νέα Ψηφιακή εποχή για τον Κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα μέσω τεχνολογιών ΒΙΜ».

Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε δια του μέλους της Δ.Ε. της Ένωσης Δρ. Αντωνίου Πανά στη διαδικτυακή ημερίδα (webinar) με τίτλο  :Μια νέα Ψηφιακή εποχή για τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα μέσω τεχνολογιών BIM, παρουσιάζοντας τη δράση της FIEC για το DIGIPlace. Ο Συνεργατικός Σχηματισμός IsZEB, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ διοργάνωσε αυτή την ημερίδα, με κεντρικό άξονα…

Πρόσκληση συνεργασίας του Ισραηλινού Υπουργείου Ενέργειας για υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο European Green Deal-Horizon 2020

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Τελ Αβίβ με επιστολή του προς την Ένωση μας απέστειλε πρόσκληση συνεργασίας του Ισραηλινού Υπουργείου Ενέργειας για υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο European Green Deal-Horizon 2020

Ριζοσπαστική πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για την ΑΕΠΠ – Εμπλουτισμός κλιμακίων με έμπειρους Μηχανικούς ή κατάργησή της.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ανακοίνωσε μία ριζοσπαστική πρόταση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΑΕΠΠ. Η πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ είναι ότι το Υπουργείο ή θα πρέπει να προχωρήσει σε εμπλουτισμό των κλιμακίων της ΑΕΠΠ με έμπειρους Μηχανικούς, με στόχο την έκδοση ορθότερων και ποιοτικότερων  αποφάσεων και την συντομότερη  ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων, ή θα…