Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Β΄ κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων στον Κλάδο των Κατασκευών και Υλικών»

Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων στον Κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» με Κωδ. ΟΠΣ 5002945 (Β΄ κύκλος) Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων…

Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Β΄ κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων στον Κλάδο των Κατασκευών και Υλικών»

Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων στον Κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» με Κωδ. ΟΠΣ 5002945 (Β΄ κύκλος) Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων…

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Λοκρών για επιπλέον όρους σε διακήρυξη διαγωνισμού

Οι επιπλέον απαιτήσεις της  διακήρυξης  του διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Βελτίωση – επισκευή και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λοκρών» έχουν  ως αποτέλεσμα το μη νόμιμο  αποκλεισμό των καθ΄όλα ικανών να εκτελέσουν το έργο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ, που διαθέτουν ανάλογη εμπειρία,  αναφέρει εκτός των άλλων η Ένωση στη διαμαρτυρία που…

Η ΠΕΔΜΕΔΕ δικαιούχος σε ένα ακόμη Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.

Ένα ακόμη έργο ήρθε να προστεθεί στις επιτυχίες της Ένωσης όσον αφορά στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ανεβάζοντας τις συνολικές επιτυχίες σε 6 Προγράμματα, Εκτός από τα ήδη υπάρχοντα Προγράμματα, που είναι το εθνικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Κατάρτιση & Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Κατασκευών και Υλικών”, το διευρωπαϊκό Πρόγραμμα Construction Blueprint, το Health & Safety Blueprint, το CDWaste-ManageVET,…

Ο αυθαίρετος επανυπολογισμός της εργατικής δαπάνης παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία επισημαίνει η Ένωση στον Διοικητή του ΕΦΚΑ

Επειδή, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  παραβιάζει τον υγιή ανταγωνισμό και στην πράξη αλλοιώνει την οικονομική προσφορά του Αναδόχου προκύπτει ότι η ακολουθούμενη πρακτική της εκ των υστέρων αλλαγής του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης,  συνιστά ρητή παραβίαση της ευρωπαϊκής  νομοθεσίας, επισημαίνει, εκτός των άλλων η Ένωση με επιστολή της…

Νέα παράταση έως 28.09.2020 για τις ΑΠΔ Ιουνίου και Ιουλίου 2020

Το Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε  την νέα παράταση έως τις 28/09/2020, της ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.),   για τις κάτωθι κατηγορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη μας: 1. Ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για τους: α. εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο…