«Ανακοίνωση νέας παράτασης έως τις 21/8/2020 υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων για την πρόσκληση του Β’ κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στα πλαίσια του Β΄ κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης, Ανακοινώνει…

Νέα παράταση μέχρι τις 21 Aυγούστου για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων για τη συμμετοχή (Β΄ κύκλος) στην Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στα πλαίσια του Β΄ κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης, Ανακοινώνει ότι:…

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας προς το Δήμο Ιωαννιτών μετά από παρέμβαση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου

Μετά τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ιωαννιτών έγινε παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας προς το Δήμο.

Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ

Λόγω των αλλαγών της νομοθεσίας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ εξέδωσε απόφαση που δημοσιεύητκε στο ΦΕΚ 3020 Β/2020, στην οποία αναφέρονται όλοι οι τύποι των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Δ.Ο. Υ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης για μεταβολή μισθώματος λόγω COVID

Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ   3048B/2020 , δίδει παράταση στην προθεσμία υποβολής Δήλωσης Covid για μεταβολή του μισθώματος μηνών  Ιουλίου και Αυγούστου μέχρι την 31.08.2020

Διαμεσολάβηση του Συνήγορου του Πολίτη για καταβολή αμοιβής Εργολήπτη Δημοσίου Έργου

Εργολήπτης, ο οποίος ανέλαβε και εκτέλεσε τεχνικό έργο σε Δήμο της χώρας,προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για μη αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Κατά την εξέταση του θέματος, ο Συνήγορος ενημερώθηκε από τον Δήμο ότι δεν ήταν δυνατή η αποπληρωμή του τιμήματος, διότι ο Ανάδοχος δεν είχε καταβάλει την προβλεπόμενη αμοιβή προς μια εκ των δύο εφημερίδων που…