Νέος Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας της Ένωσης ο κ. Ιωάννης Παπακωστόπουλος

Tην Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η πρώτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της Ένωσης, μετά τις εκλογές,  με μοναδικό θέμα την εκλογή Προέδρου. Τα εκλεγμένα μέλη αφού συνδέθηκαν όλα διαδικτυακά και έδωσαν το παρόν,  είχαν την δυνατήτα να ψηφίσουν με μυστική  ηλεκτρονική ψηφοφορία, – ένα σύστημα που εξέλιξε και εφάρμοσε η Ένωση ειδικά για…

Άμεση πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από το Πράσινο Ταμείο ζητά η Ένωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Η Ένωση ζητά  από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου την άμεση εξόφληση λογαριασμών έργων που χρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα του Ταμείου

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την 22.07.2020

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε  Δελτίο Τύπου σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται έως τις 22.7.2020 η προθεσμία για την οριστικοποίηση της αίτησης χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα οριστικοποιήσει την αίτησή τους να το πράξουν εντός της νέας προθεσμίας. Υπενθυμίζει επίσης ότι όσες επιχειρήσεις αποκλείστηκαν από τη…