Η σύνθεση της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης μετά τις εκλογές της 24 και 25 Ιουνίου 2020

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ, τα μέλη που εκλέχθησαν από τις αρχαιρεσίες της 24 και 25 Ιουνίου 2020 συνεδρίασαν  και με μυστική ψηφοφορία εξέλεξαν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, και Ταμία του Τμήματος. Η νέα σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Εταιρειών για την τριετία 2020-2023 είναι…

Έκκληση της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας για ταχεία και βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας.

Έκκληση της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας για ταχεία και βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας Σε ένα κείμενο που το υπογράφουν οι βασικοί “μέτοχοι” – stakeholders της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας FIEC, EFBWW, EBC, CPE, HE, UIPI & EuroACE τονίζεται ότι χωρίς τον κατασκευαστικό τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις κύριες προκλήσεις της όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα, την…

Πληρέστερη στελέχωση του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ -Αγίου Μηνά προς εξυπηρέτηση των μελών της ζητά η Ένωση από το Διοικητή του ΕΦΚΑ

Το προσωπικό που απασχολείται στο Υποκατάστημα 317 ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) Αγίου Μηνά  Ηρακλείου Κρήτης  είναι ελάχιστο και  παρά τις πολύ φιλότιμες προσπάθειές του δεν επαρκεί για τη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων. Η Ένωση ζητά την αρτιότερη στελέχωσή του προς εξυπηρέτηση των μελών της.

Τη μη εφαρμογή της διαδικασίας αιτολόγησης προσφορών μέχρις εκδόσεως των απαραίτητων ερμηνευτικών εγκυκλίων ζητά η Ένωση από το Δήμαρχο Ρόδου

Η Ένωση με επιστολή της  προς το Δήμαρχο Ρόδου ζητά να αποφεύγει την εφαρμογή του άρθρου 88 Ν. 4412/2016 περί ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών- αιτιολόγηση προσφορών, αφού δεν έχει εκδοθεί ως σήμερα το απαραίτητο ερμηνευτικό πλαίσιο του ως άνω άρθρου

Μέχρι τις 29 Ιουλίου η παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 2019

Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών η  προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών και νομικών  προσώπων  παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 29η Ιουλίου 2020.