Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών για έργο πρασίνου που θα υλοποιηθεί από μη Εργοληπτική Επιχείρηση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης

Η Ένωση διαμαρτύρεται στον Υπουργό Υποδομών για τη διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υλοτόμηση των καμένων δένδρων στους Δήμους Ραφήνας και Μαραθώνος και συγκεκριμένα: Για την έλλειψη της «κατεπείγουσας ανάγκης», αφού οι εν λόγω εργασίες αφορούν στην απομάκρυνση υπολειπόμενων καμένων δένδρων μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 23 και 24 Ιουλίου 2018 Για το χαρακτηρισμό…

Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου διαμαρτύρεται η Ένωση για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια

Ακύρωση διενέργειας διαγωνισμού έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια  και επαναδημοπράτηση ζητά  η Ένωση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Ματαίωση διαγωνισμού και επαναδημοπράτηση για να κληθούν αποκλειστικά οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ ζητά η Ένωση από το Δήμαρχο Κρωπίας

Προμήθεια χαρακτηρίζει τη συντήρηση πρασίνου ο Δήμος Κρωπίας και καλεί σε διαγωνισμό οικονομικούς φορείς που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. Η Ένωση ζητά ματαίωση του διαγωνισμού, απαλοιφή των επιπλέον όρων και τη διεξαγωγή του καλώντας αποκλειστικά πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ

FIEC Newsletter – 2 Ιουνίου 2020

“Next Generation EU” to boost MFF By raising funds of €750 billion on the financial markets, the instrument “Next Generation EU” is designed to boost the upcoming Multiannual Financial Framework (MFF). According to the European Commission’s proposal, this amount should reinforce existing EU programmes such as InvestEU and create new programmes of which the most important…

Έκπτωση 25% στις εισφορές ΕΦΚΑ μηνών Απριλίου και Μαίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 104 Α/2020 ο  Ν. 4690/2020 , ο οποίος  κυρώνει τις από 13.04.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ , όπου εκτός των άλλων,  προβλέπειται το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25% για τις εισφορές του Απριλίου και Μαΐου για ελεύθερους επαγγελματίες  και αυτοτελώς απασχολούμενους, Κατόπιν αυτού, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών…