Δεκτό το αίτημα του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ιωαννιτών για παράταση προθεσμιών λόγω της πανδημίας

Μετά από αίτημα του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ιωαννιτών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση παρατάσεων σε όλες τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Έργων για όσο διάστημα επικρατούν οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας Covid-19.  

Πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά 14,1% τον Μάρτιο 2020 στις χώρες της ζώνης του ευρώ

Μία ενδιαφέρουσα αναφορά που απέστειλε στις Ενώσεις Μέλη της η FIEC αναδεικνύει ότι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat τον μήνα Μάρτιο 2020 καταγράφηκε πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά 14,1% στις χώρες της ζώνης του ευρώ και κατά 12% γενικά στις χώρες της Ε.Ε. Μπορείτε να δείτε όλο το report εδώ.

Χρονοδιάγραμμα υποχρέωσης υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων επιχειρήσεων και εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Το Πληροφοριακό Σύστημα  ΕΡΓΑΝΗ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: Αναφορικά με τις επιχειρήσεις –εργοδότες: 1. Από  22/5/2020 και έως την 31/5/2020 οι επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν θα επαναλειτουργήσουν με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, σύμφωνα με το υποκεφάλαιο Α.1. της αριθμ. οικ.17788/346/8.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1779) υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις για παρατάσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας.…