Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις για την παράταση προθεσμίας πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών

Σύμφωνα με την καθημερινή ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης, κ. Ιωάννη Σαρματζή, σχετικά με την παράταση προθεσμίας πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών κ.α.  δημοσιεύτηκαν οι υπουργικές αποφάσεις που αναφέρουν συνοπτικά ότι: 1. Παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες είτε έχει ανασταλεί η λειτουργία…

Όροι και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση των Δήμων για την εκτέλεση έργων δομών φιλοξενίας των προσφύγων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1811 Β/2020 η ΚΥΑ που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την εκτέλεση έργων για τη φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων. Οι δικαιούχοι Δήμοι που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση έργων, οφείλουν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Επιτροπή που διοικεί το…

Tην εμπειρία της από τη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές ως μέλος της FIEC θέτει η ΠΕΔΜΕΔΕ στη διάθεση της Κυβερνητικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων

Έν όψει της συγκρότησης Κυβερνητικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων, η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Επικρατείας με την οποία θέτει στη διάθεση των μελών της νεοσύσταστης Επιτροπής τις γνώσεις και την εμπειρία της από τη συμμετοχή της στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές,  ως η μοναδική Ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση που είναι μέλος της FIEC (European…