Διευκρινίσεις για τις επιταγές και τα αξιόγραφα από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Ιωάννη Σαρματζή

Παραθέτουμε μία σημαντική ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή όσον αφορά στις επιταγές καθώς το θέμα είναι σοβαρό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, σημειώνοντας παράλληλα ότι βρισκόμαστε ακόμη εν αναμονή περαιτέρω διευκρινίσεων καθώς δεν έχει ακόμη ανοίξει και το σύστημα καταχώρησης. Αφορά σε επιταγές, που λήγουν από τις 30 Μαρτίου 2020 και…

Μεγάλη επιτυχία της ΠΕΔΜΕΔΕ και του Εργοληπτικού κλάδου η ένταξη των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στις πληττόμενες.

Στη σχετική ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών περιγράφει αναλυτικά το πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών μηνός Απριλίου. ( ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΔ), όπως μας ενημέρωσε ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ιωάννης Σαρματζής. Για τον μήνα Απρίλιο, εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο, ενώ δημιουργούνται δύο νέα πλαίσια προστασίας που…

Άνοιξε ο Β’ κύκλος υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή ωφελουμένων στην Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

Στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης, Ανακοινώνει ότι: Την Τρίτη 31/03/2020 ξεκινά  ο Β’ κύκλος…

Αναστολή προθεσμιών πληρωμής επιταγών, έκπτωση για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών, ασφαλιστικών εισφορών και άλλες ρυθμίσεις – Νέα ΠΝΠ δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 75 Α/2020 νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που περιέχει διατάξεις για να διασφαλιστιεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς Εκτός των άλλων: Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι  για τις  επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στα μέτρα  εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής…

«Ανακοίνωση πρόσκλησης ωφελουμένων Β’ κύκλος για συμμετοχή στην Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

Στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης, Ανακοινώνει ότι: Την Τρίτη 31/03/2020 ξεκινά  ο Β’ κύκλος…