Έντονη αντίδραση της Ένωσης για τη μη ένταξη του Κατασκευαστικού κλάδου στους ΚΑΔ που πλήττονται από την πανδημία

Να περιληφθούν άμεσα οι ΚΑΔ του Κατασκευαστικού κλάδου στις πληττόμενες επιχειρήσεις ζητά  η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς για να αποτρέψει την οριστική ταφόπλακα του κλάδου.

Φορολογική ενημερότητα με διατήρηση της ρύθμισης ζητά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς

Προκειμένου οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που έχουν προβεί σε ρύθμιση φορολογικών υποχρεώσεων,  να εισπράξουν έστω κάποιους από τους οφειλόμενους λογαρασμούς, η Ένωση ζητά για το επόμενο τρίμηνο η φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων να δίδεται χωρίς την παρακράτηση ολόκληρου του οφειλομένου ποσού, διατηρουμένης της ρύθμισης

Συνεδρίαση Δ.Ε. FIEC μέσω video conference στις 19/3/2020 – Απόφαση για πρόταση της FIEC στην ΕΕ για λήψη μέτρων για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της FIEC μέσω video conference. Κατά τη συνεδρίαση αυτή αποφασίστηκε η αναβολή της Γενικής Συνέλευσης της FIEC που είχε προγραμματιστεί να γίνει τον Μάιο του 2020 στην Κύπρο και να πραγματοποιηθεί αυτή τη χρονιά μέσω video conference λόγω της πανδημίας  και να εξεταστεί το ενδεχόμενο να…