Αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αναθεώρηση της απόφασης για το Π. Δ. Ε και τολμηρή αύξησή του για την κατασκευή Έργων στη χώρα  ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Άδωνη Γεωργιάδη.

Σημαντική Εγκύκλιος 3/2020 του ΕΦΚΑ παρέχει διευκρινίσεις για τις νέες εισφορές Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων

Η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αλλάζει μετά τη δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού νόμου σε ΦΕΚ και εισάγεται σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους ασφαλισμένους. Η εγκύκλιος 3/2020 του ΕΦΚΑ παρέχει σημαντικές διευκρινίσεις – οδηγίες προκειμένου να δηλώσουν  οι ασφαλισμένοι ασφαλιστική κατηγορία μέχρι την 13.03.2020. Με το νέο ασφαλιστικό σύστημα θεσπίζονται έξι  ασφαλιστικές…

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος Ασφαλιστικός Νόμος-Η προθεσμία επιλογής ασφαλιστικής κλάσης λήγει την 13.03.2020

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 43 Α/2020  ο Ν. 4670/2020 με τίτλο “Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι νέοι κανόνες για νέους και παλαιούς ελεύθερους επαγγελματίες και  αυτοαπασχολούμενους  διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο στον χώρο της ασφάλισης. Μέσω του νέου εισφοροδοτικού συστήματος: Αποσυνδέεται ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών από το δηλωθέν εισόδημα. Από 01/01/2020…

FIEC Newsletter – 03 Μαρτίου 2020

“Circular Economy in Construction” workshop on 12 May   A workshop showcasing the results of a Horizon 2020 project on the reuse of steel structures will be hosted by the Belgian Construction Confederation in May.  It will also be supported by ECCREDI (European Council for Construction Research Development and Innovation) and ECTP (European Construction Technology Platform). PROGRESS…