Εγκύκλιος 1/2020 του Υπουργείου Υποδομών διευκρινίζει θέματα σχετικά με τα Μητρώα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Τ.Ε)

Στο άρθρο 188 Ν. 4635/2019, με έναρξη ισχύος την 30.10.2019 περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα των Μητρώων Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, όπως είχε δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Ένωσης, αμέσως μετά τη δημοσίευση του ως άνω Νόμου σε ΦΕΚ. Η Εγκύκλιος 1/2020 διευκρινίζει, εκτός των άλλων, ότι: Η εγγραφή των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο…

Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Στρατηγικής, κ. Γρηγόρη Ζαριφόπουλο

Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Στρατηγικής κ. Γρηγόρη Ζαριφόπουλο για θέματα που αφορούν στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του κατασκευαστικού κλάδου. Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό κλίμα. Από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Θεόδωρος Κυπραίος και…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης για την έγκριση και χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. 2020

Οδηγίες και κατευθύνσεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης τπυ ΠΔΕ 2020 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2021-2023 παρέχει η εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από πρόταση των αρμοδίων φορέων και χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων…