Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Εσωτερικών με αίτημα την έγκαιρη πληρωμή εγκεκριμένων λογαριασμών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Η καθυστέρηση πληρωμών δημιουργεί σοβαρά ταμειακά προβλήματα στους Εργολήπτες, επισημαίνει η Ένωση στον Υπουργό Εσωτερικών και ζητά την επίλυση αυτού του προβλήματος που έχει ανακύψει.

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Αθηναίων με αίτημα την τμηματική δημοπράτηση έργου και τη συμμετοχή αποκλειστικά Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ

Διαμαρτυρία  της Ένωσης για διαγωνισμό του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού μελέτης 30.057.553 ευρώ. Η Ένωση ζητά τη δημοπράτησή του σε τμήματα, προς όφελος του ανταγωνισμού και τη συμμετοχή αποκλειστικά Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ.

Κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. της F.I.E.C. & E.I.C. – 04 Φεβρουαρίου στη Βιέννη

Στις 04 Φεβρουαρίου 2020 στη Βιέννη πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. της FIEC & των EIC. Η συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και μάλιστα εκδόθηκε το FIEC Position Paper on the relationship between users and software companies/editors/service providers Στην κοινή αυτή συνεδρίαση παρέστη ο Πρόεδρος της Ένωσης & Αντιπρόεδρος της FIEC κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.

Γενική Συνέλευση και κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2020 σε αίθουσα στα «Λιθαρίτσια» η Ετήσια Γενική Συνέλευση και κοπή πίτας του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου της ΠΕΔΜΕΔΕ, Η Συνέλευση ξεκίνησε με τον απολογισμό πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου  κατά το έτος 2019 από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Ντάτση, όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Περιφερειακού…