Πάρτε μέρος σε μία σύντομη on line έρευνα και κερδίστε ένα tablet Samsung-Η προθεσμία λήγει την 17.02.2020

Στα πλαίσια του  DigiPLACE, του επιδοτούμενου Προγράμματος για την σύνδεση όλων των εφαρμογών πάνω στις ψηφιακές υπηρεσίες, στο οποίο συμμετέχει και η FIEC, ζητούμε  τη συμμετοχή σας σε μία έρευνα που  στοχεύει στην αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η συνδρομή όλων σε τέτοιες έρευνες είναι ουσιαστική καθώς ο στόχος είναι η αποτύπωση της…

ΦΕΚ 17Α/2020-Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  το ΠΔ 12/2020,  με τίτλο “Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος”. Στο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρονται οι αρμοδιότητες και οι  ρόλοι του Επιμελητηρίου, η διάρθρωσή του, τα Όργανα της Διοίκησης  και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η διάρθρωση των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του.  (Κεφάλαιο Α). Στο  Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι θέσεις του προσωπικού του Επιμελητηρίου …