Επιχειρηματική αποστολή σε Μεξικό, Παναμά και Χιλή με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών

Από την 1η έως την 6η Απριλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή στο Μεξικό, τον Παναμά και τη Χιλή, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών

FIEC Newsletter – 21 Ιανουαρίου 2020

European Commission consults on social package and minimum wage On 14th January, the European Commission published a Communication on “A Strong Social Europe for just transitions”. It presents most of the Commission’s flagship initiatives, which will be launched this year and early 2021. The initiatives mentioned cover a wide scope, including economic, industrial and SME…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων και στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών

Από την 31.01.2020   οι Υπηρεσίες των Περιφερεαικών Ενοτήτων  θα πάψουν να ασκούν έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Α.Ε. και των μετασχηματισμών και στο εξής, τόσο ο έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας, όσο και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ θα πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου από τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων , αναφέρει εκτός των άλλων, εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης