Σύμφωνα με πληροφορίες  της Ένωσης προερχόμενες  από την FIEC, στο πρόγραμμα  ΟΡΙΖΩΝ 2020 υπάρχουν πολλές δυνατότητες προγραμμάτων για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα  θέματα:

– Υποστήριξη ανάπτυξης του συστήματος ΣΔΙΤ σε ενεργειακά αποδοτικά  κτίρια

– Ανάπτυξη μεθόδων ελέγχου για επιθεώρηση απόδοσης και ποιότητας της κατασκευαστικής διαδικασίας

– Ολοκληρωμένη προσέγγιση ανακαίνισης κτιρίων κατοικιών

– Ολοκληρωμένες λύσεις για τη  θερμική αδράνεια στα κτίρια

– Πληροφοριακά συστήματα για ενεργειακή αποδοτικότητα

– Παράκαμψη των εμποδίων της αγοράς για την εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών

– “Έξυπνα” συστήματα υποδομών

– Βελτίωση της ατμόσφαιρας και του ενεργειακού αποτυπώματος των πόλεων

– Ανακύκλωση οικοδομικών υλικών

και πολλά ακόμα  που πρόκειται να προταθούν μέσα στο τρέχον έτος