Παρουσιάστηκαν εχθες οι πρώτες κλήσεις για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος καινοτομίας και έρευνας “Ορίζοντας 2020.”
Με περισσότερα από 15 δις για τα πρώτα δύο χρόνια,η χρηματοδότηση στοχεύει στο να προωθήσει την οικονομία της γνώσης, προωθώντας θέματα που θα αλλάξουν τις ζωές των Ευρωπαίων.
Περιλαμβάνει 12 τομείς εστίασης, οι κυριότεροι των οποίων είναι “Έξυπνες Πόλεις”, “Ασφαλής, Καθαρή και Αποτελεσματική Ενέργεια”, “Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρωμένες Μεταφορές”,
“Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα Πόρων”, “Ασφαλής και Καινοτόμος Κοινωνία”, “Εξατομικευμένη Υγεία”, “Ψηφιακή Ασφάλεια”.

Το όλο ποσό (70.2δις) κατανέμεται ως εξής:
– Κοινωνικές Προκλήσεις, 29.7δις
– Διακριμμένη Επιστήμη, 24.4δις
– Βιομηχανική Ηγεσία 17δις
– Άλλα, 3.2δις
– Ερευνητικά Ινστιτούτα 2.7δις
– Ευρατομ, 1.6δις

 
Από τα παραπάνω ποσά 3,5 δις θα κατευθυνθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Περισσότερα βρίσκονται εδώ:  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en