1η συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος της ΠΕΔΜΕΔΕ με τίτλο “CDWaste-ManageVET”στο Βουκουρέστι

Στις 20 & 21 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαικού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο CDWaste-ManageVET “Developing VET for addressing Construction and Demolition Waste Management skills needs”, που φιλοξενήθηκε από την Πολυτεχνική Σχολή του Βουκουρεστίου (UPB). Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα και αναπτύχθηκαν όλα τα πακέτα εργασίας (Work Packages) που έχουν αναλάβει…

Αναστολή της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων μέχρι 19/1/2020

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση αναστέλλεται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για χρονικό διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), ήτοι από 22/11/2019 έως και 19/1/2020. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

Έγγραφο του ΕΦΚΑ παρέχει διευκρινίσεις για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης

Με το γενικό έγγραφο αριθ. πρωτ. Δ.ΑΣΦ./362/1401448 του ΕΦΚΑ παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση ή μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των αμειβόμενων με τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι: Α. Ασφάλιση που έχει χωρίσει μέχρι 31-1-2019 σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς (Π.Δ. 258/05) είναι ισχυρή. Β. Μετά την 1-2-2019, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής…