Τον υπολογισμό του κόστους καθαιρέσεως απολογιστικά και την τροποποίηση του τιμολογίου μελέτης ζητά η Ένωση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων -Π.Ε. Κέρκυρας

Η κοστολόγηση των ενεργειών καθαίρεσης και διαχείρισης υλικών δεν γίνεται με νέα τιμή, αλλά απολογιστικά, επισημαίνει η Ένωση, εκτός των άλλων, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κέρκυρας

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών για διαγωνισμό που δεν καλούνται πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις

Ακύρωση  διαγωνισμού την προγραμματισμένη ημερομηνία  και επαναδημοπράτηση για να καλούνται πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ ζητά η Ένωση από τη Διοίκηση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών

Παράταση προθεσμίας υποβολής χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία  δίνει παράταση ως τις 15 Ιανουαρίου 2020 για την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Η πρώτη υποβολή, που αφορά τις εταιρικές χρήσεις 2016, 2017 και 2018, είχε καταληκτική ημερομηνία την 30ή Νοεμβρίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος με την…