Ανακοίνωση για την υποβολή προσφορών για συμμετοχή σε tender στα αεροδρόμια του Μαυροβουνίου

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει  τα μέλη της Ένωσης για την ημερομηνία υποβολής προσφορών για την συμμετοχή σε tender  στα αεροδρόμια Μαυροβουνίου. Συνημμένα δύο αρχεία

Η αναστολή των διατάξεων του Π.Δ. για τα Μητρώα, η επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων και άλλες σημαντικές διατάξεις περιέχονται στον αναπτυξιακό Νόμο- ΦΕΚ 167Α/2019

Ο  Νόμος 4635/2019  του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος περιλαμβάνει σωρεία διατάξεων που αφορούν στα μέλη της Ένωσής μας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167 Α/2019. Επιπλέον, η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο . ΜΗΤΡΩΑ Άρθρο 188. Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και τήρησης ηλεκτρονικών μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).…