Ευνοϊκή φορολόγηση των ατομικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Οικονομικών

Οι ατομικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις έχουν επιφορτιστεί με δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη και για το λόγο αυτό η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών  ευνοϊκή φορολόγηση, όπως προβλέφθηκε και για τα Νομικά Πρόσωπα.

Άμεση υλοποίηση του εγκεκριμένου Κανονισμού εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, διαφάνεια και ευνομία ζητά η Ένωση από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ

Επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕ του ΤΜΕΔΕ με την οποία ζητείται η άμεση υλοποίηση του εγκεκριμένου Κανονισμού εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και η λειτουργία του Ταμείου υπό καθεστώς διαφάνειας και ευνομίας.

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ σχετικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμου εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει οδηγίες σχετικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό