ΠΟΛ 1329/2019 – Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση

Η ΑΑΔΕ με την ΠΟΛ 1329/2019 αναφέρεται σε ειδικά θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση