Η Ένωση με επιστολή της ζητά απάντηση από τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ για τη μη εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου

Η Ένωση  απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ με την οποία ζητά απάντηση για τη μη εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου

Η Πλήρης Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξέδωσε την υπ΄αριθμ. 129/2019 Γνωμοδότηση που επιλύει οριστικά το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ

Πολύ σημαντική η υπ΄αριθμ. 129/2019 Γνωμοδότηση της Πλήρους Ολομελείας του ΝΣΚ, η οποία επιλύει οριστικά το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕκαι ΕΜΠ. Συμπερασματικά στην ως άνω Γνωμοδότηση αναφέρεται ότι: -Η  κατάργηση της  κράτησης 1% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ  ισχύει για τους λογαριασμούς πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος που υποβάλλονται από τον Εργολάβο μετά την ημερομηνία ισχύος…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την τροποποίηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον διάκριση στο κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού, σε άνω ή κάτω των 25 ετών,  από 1-2-2019, όπου στην κείμενη νομοθεσία για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβανόταν υπόψη ο βασικός μισθός μισθωτού άνω ή κάτω των 25 ετών, λαμβάνεται πλέον υπόψη ο βασικός μισθός μισθωτού, αναφέρει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Επομένως, …

Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νικόλαο Παπαθανάση

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, συναντήθηκε την Πέμπτη 8 Αυγούστου  με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,κ. Νικόλαο Παπαθανάση και συζήτησαν μέσα σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα θέματα που αφορούν στον κατασκευαστικό κλάδο. Στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας, κ. Ξενοφών Καρκαντζός και Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης, κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος