Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων για διαγωνισμό που δεν καλούνται Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ

Η Ένωση ζητά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων επαναδημοπράτηση  διαγωνισμού καλώντας αποκλειστικά πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ