Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών- Εγκύκλιος 30/2019 ΕΦΚΑ

Στις μέχρι σήμερα ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις αναφέρεται ότι  στους υποψήφιους συνταξιούχους του φορέα που είχαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές παρεχόταν η δυνατότητα συνταξιοδότησης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό από ασφαλιστικές εισφορές και αναγνωρίσεις δεν ήταν μεγαλύτερο από το 30πλάσιο των κατωτάτων ορίων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, όπως ίσχυε κάθε φορά, το οποίο προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη…

Ενημερωτικό Δελτίο Μαίου 2019 της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα επέστειλε στην Ένωση, προς ενημέρωση των μελών της, το Ενημερωτικό Δελτίο Μαίου 2019, που περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019 του π. ΤΣΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Διαδικασία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του π. ΤΣΜΕΔΕ – ΕΦΚΑ η υποβολή αιτήσεων για την Α΄κατασκηνωτική περίοδο  είναι διαθέσμιη από 10.06.2019  έως 14.06.2019. Η β΄κατασκηνωτική περίοδος θα είναι διαθέσιμη από 18.06.2019 έως 24.06.2019 και η Γ και Δ από 20.06.2019 έως 24.06.2019 Για την υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνδεθούν στο www.tsmede.gr με τους προσωπικούς τους…