ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Συνάδελφοι, Θέλουμε για μία ακόμη φορά να τονίσουμε τη σπουδαιότητα της ψήφου μας στις Ευρωεκλογές. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε παρουσιάσει το Μανιφέστο που έχει εκδώσει η FIEC εν όψει των επικείμενων Ευρωεκλογών με τις προτεινόμενες δράσεις στα πλαίσια της Ε.Ε. για την περίοδο 2019 -2024 που αφορούν στον κατασκευαστικό…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας για την τροποποίηση των Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019

Στις οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ προστίθεται παράγραφος, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας,  η οποία έχει ως εξής: 5.13.4 «Υποβολή τεχνικών δελτίων έργων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό ΠΔΕ» Τα τεχνικά δελτία που υποβάλονται σύμφωνα με τα στοιχεία 5.13.2.1 «Νέα Έργα», 5.13.2.3 «Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν…

Εγκύκλιος 24/2019 ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Στην Εγκύκλιο 24/2019 του ΕΦΚΑ διευκρινίζεται ότι η  δυνατότητα ρύθμισης παρέχεται σε νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, για οφειλές που προέρχονται: ■ από ατομικές εισφορές μη μισθωτών (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων). Περιλαμβάνονται μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει…