Στις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές στηρίζουμε συναδέλφους Μηχανικούς – Κατάλογος υποψηφίων

Παραθέτουμε κατάλογο υποψηφίων Μηχανικών τόσο για τις Περιφερειακές όσο και για τις Δημοτικές εκλογές, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς, στηρίζοντας συναδέλφους – Μηχανικούς.    

Καθορισμός ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και τύπου και περιεχομένου δηλώσεων απόδοσης φόρου & ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Αποφασίστηκε ο καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολης, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Παράταση χρόνου υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και δηλώσεων ΦΠΑ.

Σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποφασίστηκε η παράταση του χρόνου υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 26η Απριλίου 2019, δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2019

17 εκατ. ευρώ σε Δήμους και 1,4 εκ. ευρώ σε Συνδέσμους ΟΤΑ για δράσεις πυροπροστασίας σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίθηκε η κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά  για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το εν λόγω ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους…

Ακύρωση του διαγωνισμού αποπεράτωσης στέγης γερόντων Ι.Ν. Αγίας Σοφίας και την επαναδημοπράτησή του, καλώντας πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, ζητά η Ένωση

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά την ακύρωση του διαγωνισμού αποπεράτωσης στέγης γερόντων Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Ψυχικού και την επαναδημοπράτησή του, καλώντας πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.