Ανακοίνωση του ΕΤΕΑΕΠ για την ασφαλιστική ενημερότητα των ασφαλισμένων στο πρώην ΕΤΑΑ

Εν αναμονή της εκκαθάρισης πληρωμών των εισφορών μη μισθωτών (από 01.01.2017) παρατείνεται η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων έως 30.06.2019 των ασφαλισμένων στο πρώην ΕΤΑΑ και ΤΠΕΔΕ, εφόσον η ιδιότητά τους αυτή παραμένει σε ισχύ.

Μέχρι την 30η Απριλίου 2019 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες

Οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες μπορούν να  υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι  την 30.04.2019. Σημειωτέον ότι: Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν, εκτός των λοιπών υπόχρεων, -Οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών,…

Παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών ) έως και την 22.04.2019, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Παράταση ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφαλείας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)    παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας κατά 1 μήνα. Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να αναρτούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Σ.ΕΠ.Ε. (www.sepenet.gr), αναγγελίες Τεχνικών Ασφάλειας που έχουν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., ορίζεται η Τρίτη 30/4/2019.