Ανακοίνωση της ΠΕΔΜΕΔΕ για προσωρινή αναστολή του διαγωνισμού της διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣ 5002945) λόγω αποφάσεως της ΑΕΠΠ

Ανακοίνωση της ΠΕΔΜΕΔΕ για προσωρινή αναστολή του διαγωνισμού της διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣ 5002945) λόγω αποφάσεως της ΑΕΠΠ. Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ

Το ΤΕΕ διοργανώνει Εσπερίδα με θέμα “Η Τυποποίηση στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων”

Το ΤΕΕ διοργανώνει Εσπερίδα με θέμα “Η Τυποποίηση στην Ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων”  στις 30 Ιανουαρίου 2019 , ώρα 16.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων. Είσοδος ελεύθερη Μπορείτε να δείτε την αφίσα του εσπερίδας εδώ. Την πρόσκληση εδώ. και το πρόγραμμα εδώ.