Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ζηρού για τις καλούμενες κατηγορίες πτυχίων σε διαγωνισμό

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Ζηρού για τις καλούμενες κατηγορίες πτυχίων σε διαγωνισμό