Ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος εξελέγη νέος Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος)

Τον Δεκέμβριο 2018 πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ) και συγκροτήθηκε σε σώμα με διετή θητεία το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου. Tη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου κατέλαβε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος. Ο ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ ιδρύθηκε το 2001 και απαρτίζεται από Εταιρίες-Μέλη που δραστηριοποιούνται σε όλα τα…

Κατάθεση προδικαστικής προσφυγής κατά της υπ΄αριθμ. 8841/Β3/1824/2018 Διακήρυξης της ΠΕΔΜΕΔΕ για την “Κατάρτιση και πιστοποίηση ωφελουμένων στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας” από την εταιρεία ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία “Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Ευρωεργασιακή Ανώνυμη Εταιρεία” και το διακριτικό τίτλο “ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ” κατέθεσε προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ.  8841/Β3/1824/20.12.2018  διακήρυξης της ΠΕΔΜΕΔΕ για την κατάρτιση και πιστοποίηση ωφελουμένων στο σύνολο των Περιφερειών της Χώρας. Μπορείτε να δείτε την προσφυγή, το παράβολο, την πληρωμή του και την εκπροσώπηση της προσφεύγουσας  εδώ.…