Συμπληρωματικές οδηγίες του ΕΦΚΑ σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης

Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε έγγραφο στο οποίο αναφέρονται συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης. Στο ως άνω έγγραφο, εκτός τω άλλων, αναφέρτεται ότι: Καταρχήν, η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας συνταξιοδότησης και την άσκηση του δικαιώματος αυτού σε όλες τις κατηγορίες σύνταξης. Η…

Προκήρυξη διαγωνισμού του Αλβανικού Υπουργείου Υποδομών για την ανακατασκευή και λειτουργία της θερμοηλεκτρικής μονάδας Αυλώνας και την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Τίρανα  ενημέρωσε την  Ένωση για  την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανακατασκευή και λειτουργία της θερμοηλεκτρικής Μονάδας Αυλώνας και την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου