Η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργανώνει Ημερίδα για τη “Διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από την κατασκευή Δημοσίων Έργων” την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018-Παρουσίαση του Προγράμματος

Η Αντιπροσωπεία της Ένωσης στη συνεδρίαση της 18/10/2018, διαπιστώνοντας το έντονο πρόβλημα της απόθεσης και διαχείρισης της περίσσειας υλικών και αποβλήτων που προέρχονται από τα δημόσια έργα και της αντιμετώπισης του κόστους των απαιτούμενων ενεργειών,  αποφάσισε την διοργάνωση Ημερίδας με θέμα : “ Η διαχείριση αποβλήτων που προκύπτουν από την κατασκευή Δημοσίων Έργων”. Η Ημερίδα…

Ορίστηκε η νέα 5μελής Τοπική Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης, ακολουθώντας τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ένωσης υπέβαλε αίτημα προς την Διοικούσα Επιτροπή να εγκρίνει τον ορισμό πενταμελούς Τοπικής Επιτροπής, Η Δ.Ε. της Ένωσης στην συνεδρίαση της 18/10/2018 ενέκρινε τον ορισμό της νέας 5μελούς Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης που αποτελείται από : Την κα…

Ανασκόπηση συνεδρίασης Επιτροπής (SOC-2) για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία στις 10 Οκτωβρίου 2018 στις Βρυξέλλες

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Οκτωβρίου 2018 συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας καθώς και της Επιτροπής για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία (SOC-2) της FIEC. Τα βασικά θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν τα κάτωθι : Ασφαλέστερη Εργασία με Υγεία για Ολους – Εκσυγχρονισμός Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Πολιτικής σχετικά με Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία. Εκστρατεία EU-OSHA…

Επικαιροποιημένη έκδοση Οδηγού Επιχειρείν 2018 για την Αίγυπτο

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο απέστειλε στην Ένωση επικαιροποιημένη έκδοση Οδηγού Επιχειρείν 2018 για την Αίγυπτο, που περιλαμβάνει πλήθος πληροφοριών προς ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων