ΦΕΚ 4509Β/2018 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας για τροποποίηση του καταστατικού του ΤΜΕΔΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4509Β/2018 η απόφαση της Υπουργού Εργασίας με την οποία τροποποιείται  η παρ. 1 του άρθρου 1 του καταστατικού του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με την οποία   το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),  αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα. Επίσης τροποποιείται  και η παρ. 7 του άρθρου 14  του καταστατικού , που αφορά στον τρόπο…

Έγγραφο του ΕΦΚΑ διευκρινίζει θέματα που αφορούν στους έμμισθους μηχανικούς

Δεδομένου ότι οι έμμισθοι μηχανικοί υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ,  χωρίς να εξετάζεται, αν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αναφέρει, εκτός των άλλων,   έγγραφο έγγραφο του ΕΦΚΑ

FIEC Newsletter – 16 Οκτωβρίου 2018

Construction machinery stays out of Clean Vehicles Directive Following a number of amendments tabled by MEPs in response to the proposal to amend the Clean Vehicles Directive, last week the Environment Committee of the European Parliament (ENVI) rejected all amendments that would have included construction machinery in the scope of the directive. These included one that allowed…

Η Ένωση προτείνει την επαναφορά της νομοθετικής ρύθμισης (ΦΕΚ 1283Β’/2014) για να αντιμετωπιστεί η ραγδαία αύξηση της τιμής της ασφάλτου

Η Ένωση επισημαίνει προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Υποδομών ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εμπεριέχονται το πετρέλαιο και τα παράγωγά του στους προϋπολογισμούς μελετών δημοσίων έργων ως ξεχωριστά κονδύλια και να καταχωρούνται ως “απολογιστικά”,  όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν με την ΚΥΑ (Αριθμ. Δ17/02/48/ΦΝ 437) – ΦΕΚ 1283 Β’/2014, προς αποφυγή περαιτέρω οικονομικής ζημίας…