Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου διαμαρτύρεται με επιστολή του προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ζητά την απαλοιφή των καταχρηστικών όρων από τη διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου “Συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίων 2018”