Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020

Υποβολή δήλωσης και καταβολής φόρου από Εργολήπτες Δημοσίων Έργων του παρακρατηθέντος φόρου 3% για τον μήνα Δεκέμβριο Υποβολή προσωρινής δήλωσης του φόρου μισθωτών και καταβολής του για τον μήνα Δεκέμβριο. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία περιλαμβάνεται πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος. Υποβολή δήλωσης και καταβολής…