Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»: 25 νέα έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 121 εκατ. ευρώ

Υπεγράφη η ένταξη στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος” (ΚΥΑ 13022 -ΦΕΚ 1377Β/24-4-2018) 25 νέων έργων, πλήρως χρηματοδοτούμενων,στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 121.806.914,57 ευρώ. Στα έργα διαχείρισης λυμάτων που εντάχθηκαν, περιλαμβάνονται και 4 έργα των Δήμων Τρίπολης, Νεμέας, Τανάγρας και Καρύστου,ύψους 71.043.762,82 ευρώ,που θα εξυπηρετήσουν οικισμούς Γ’  προτεραιότητας κατά την Κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΚ. Με αυτές τις σημαντικές…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας για τη σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ

Το Υπουργείο Οικονομίας εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία συστήνεται Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ και Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ).,  το οποίο θα τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, το οποίο καλείται να συστήσει η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με τα κατάλληλα μέσα και ίδιους πόρους, διακρίνεται στα εξής υπό-Μητρώα: Α)…

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για προσθήκη επιπλέον όρων σε διακήρυξη διαγωνισμού έργου

Η Ένωση ζητά  από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου την απαλοιφή των επιπλέον όρων από τη διακήρυξη  διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον ηλεκτροφωτισμό του οδικού δικτύου της Νήσου Κω

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Ωρωπού μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά από το Δήμο Ωρωπού να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με το διαγωνισμό για τους όρους του οποίου είχε διαμαρτυρηθεί η Ένωση