Σημαντική Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τα δικαιολογητικά πληρωμής λογαριασμού δημοσίου έργου και το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου

Δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. 82/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό και  αναφέρεται στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος προκειμένου να εγκριθεί και πληρωθεί λογαριασμός κατασκευής δημοσίου έργου καθώς και  στο χρόνο έκδοσης του τιμολογίου.  Έτσι, σύμφωνα με την ως άνω Γνωμοδότηση, που έκανε δεκτό το αίτημα…

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης συμψηφισμού εισφορών

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, για την υποβολή αίτησης συμψηφισμού του ποσού προς επιστροφή με τρέχουσες εισφορές, όπως αυτό προέκυψε από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής σχετικού αιτήματος έως την Παρασκευή 8.6.2018. 

Ανακοίνωση του ΣΕΠΕ για παράταση προθεσμίας υποχρεωτικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφαλείας μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας  δόθηκε παράταση στην έναρξη υποχρεωτικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας μέσω της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας .  Προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη εξοικείωση όλων των χρηστών της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας “Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας”, δίδεται παράταση 1 (ενός) μήνα στην έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ανάθεσης καθηκόντων. Ως εκ τούτου η έναρξη της υποχρεωτικής…