Τον υπολογισμό της τιμής της ασφάλτου απολογιστικά λόγω της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου ζητά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς

Η Ένωση απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς Οικονομίας και Υποδομών προτείνοντας συγκεκριμένη λύση για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελείαου και των παραγώγων του  και της ζημίας των αναδόχων 

Η Ένωση διαμαρτύρεται έντονα για τις αιτήσεις των Μηχανικών που δεν έχουν ακόμα ελεγχθεί από το Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην πλατεία Κλαυθμώνος

Η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ διαμαρτυρόμενη,  γιατί εδώ και 16 μήνες δεν έχουν ελεγχθεί από το Υποκατάστημα στην πλατεία Κλαυθμώνος  οι αιτήσεις των Μηχανικών που πληρούν τις προϋποθέσεις καταβολής μειωμένης εισφοράς, με αποτέλεσμα να καταβάλλουν αδίκως σημαντικότατα χρηματικά ποσά 

Εγκύκλιος 23 ΕΦΚΑ για την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές

Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε την εγκύκλιο 23 με θέμα την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές.   Έτσι, ο  εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με άλλη εξουσιοδότηση η οποία έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.  Το έγγραφο της εξουσιοδότησης εκδίδεται για μια αιτία,…

Υπουργική απόφαση για τη χρηματοδότηση των Δήμων και των ΔΕΥΑ Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε απόφαση- πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στον άξονα προτεραιότητας “Βελτίωση των υποδομών δικτύων ύδρευσης”.  Η Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», ύψους 200 εκατ. ευρώ, ανταποκρίνεται στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)…