Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον ΕΔΣΝΑ για όρους σε διακήρυξη διαγωνισμού που μειώνουν τον ανταγωνισμό

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον ΕΔΣΝΑ με την οποία ζητά την απαλοιφή όρων που μειώνουν τον ανταγωνισμό από τη διακήρυξη του διαγωνισμού για τη δενροφύτευση στη Δ.Αττική 

Η Ένωση απέστειλε στην ΕΑΑΔΗΣΥ προτάσεις επί των προσχεδίων διακηρύξεων για το σύστημα μελέτη κατασκευή

Η Ένωση απέστειλε στην ΕΑΑΔΗΣΥ τις προτάσεις της  στο πλαίσιο της διαβούλευσης των προσχεδίων προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 Ν. 4412/2016, αφού προηγουμένως είχε ζητηθεί η άποψη των συναδέλφων 

ΠΟΛ 1063 Πληροφόρηση της φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δημοσίευσε την ΠΟΛ 1063/2018 με θέμα την πληροφόρηση της φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών

Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του Juncker Plan

Στα πλαίσια της ενημέρωσής μας από την Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC), παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, δηλαδή της εφαρμογής του Juncker Plan. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες υπαγωγής εδώ. Αναλυτικά στοιχεία επίσης μπορείτε να δείτε εδώ.

Παράταση προθεσμίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών β΄εξαμήνου 2012 του π.ΤΣΜΕΔΕ

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ κ. Ξενοφών Καρκαντζός, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε την παράταση μέχρι τις 30/4/2018 της προθεσμίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών Β’ εξαμήνου του 2012, για τους ασφαλισμένους στον Τομέα Μηχανικών του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,