Η Ένωση επισημαίνει στον Υπουργό Υποδομών και στον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν από τη χρήση των αναθεωρημένων τευχών διακηρύξεων έργων

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ στην οποία επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει από τη χρήση των αναθεωρημένων τευχών διακηρύξεων έργων

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον ΟΠΑΝΔΑ για διαγωνισμό που δεν καλούνται πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων για το διαγωνισμό για 16 παιδικές χαρές που δεν καλούνται εργολήπτες δημοσίων έργων, αλλά προκηρύσσεται ως προμήθεια