Η Ένωση θέτει στην Περιφερειάρχη Αττικής την τεχνογνωσία της στη διαχείριση των αντιπλημμυρικών έργων για τις θεομηνίες

Η Ένωση απέστειλε νέα επιστολή προς την Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία την ενημερώνει για την τεχνογνωσία των μελών της στα αντιπλημμυρικά έργα

ΠΟΛ 1189/2017 Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1189/2017 με την οποία διευκρινίζει θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις οποίες συμβάλλεται Ιδιωτική Κεφαλοιουχική Εταιρεία

ΠΟΛ 1182/2017 Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής του φόρου για τους επαγγελματίες που έχουν έδρα στις πληγείσες περιοχές από τη νεροποντή

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την ΠΟΛ 1182/2017 με την οποία δίδεται παράταση στο χρόνο υποβολής  δήλωσης και καταβολής φόρου στους υποκείμενους που έχουν έδρα στις πληγείσες περιοχές από τη νεροποντή

1.jpg

FIEC Newsletter – 05 Δεκεμβρίου 2017

Tradition and innovation: Honorary FIEC President Johan Willemen In special recognition of distinguished service rendered to FIEC and the European construction industry, the FIEC General Assembly bestowed on Johan Willemen, FIEC President 2014-2016 and Vice-President “Social Affairs” 2012-2014, the title “Honorary President”.Photos: Harald Gottschalk.    READ MORE    Public consultation on a European Labour Authority and on a…

Η Ένωση εκφράζει για άλλη μια φορά την ανησυχία της προς τον Πρόεδρο της ΔΕ του ΤΜΕΔΕ για το παρόν και το μέλλον του Ταμείου

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε του ΤΜΕΔΕ με την οποία εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη διασφάλιση της εγγυοδοσίας του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων ¨Εργων