Σημαντική ανακοίνωση – Εκδίδεται εφεξής η εξάμηνη ασφαλιστική ενημερότητα

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε του ΤΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, τα διαδικαστικά προβλήματα του Ταμείου επιλύθηκαν και έτσι εφεξής εκδίδεται εξάμηνη ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με την υπουργική απόόφαση και τη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών β΄εξαμήνου 2016

Με την αριθ. 468/19.10.2017 (ΑΔΑ: 61YX465XΠΙ-51Γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε η περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών Β’ εξαμήνου 2016 έως 31-01-2018, των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ. Επισημαίνουμε ότι για τον τέως τομέα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και νυν ΕΦΚΑ, στην έννοια της παράτασης εμπίπτει και η εξαμηνιαία δόση έναντι των αναδρομικών οφειλών…

ΚΥΑ για τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4158Β/2017 η Κοινή Υπουργική απόφαση που αφορά στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ, στο πλαίσιο της υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017 “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων”. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής θα πρέπει ο οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος και να υποβάλλει την…

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την αναστολή καταβολής εισφορών ασφαλισμένων που έχουν έδρα σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες

Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει για την αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15.11.2017. Στν εγκύκλιο προβλέπονται, εκτός των άλλων, και οι εξής διευκολύνσεις που αφοορύν στην καταβολή των…