Να μην εγκριθούν συμπληρωματικές συμβάσεις ιδιαιτέρως σημαντικών ποσών ζητά η Ένωση από την Περιφερειάρχη Αττικής

Η Ένωση ζητά από την Περιφερειάρχη Αττικής να μην εγκριθούν συμπληρωματικές συμβάσεις πολύ μεγάλων ποσών σε  έργα που ήδη εκτελούνται στην Περιφέρεια Αττικής 

Την απαλοιφή των απαιτήσεων για ISO από τη διακήρυξη για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος εκσυγχρονισμού των εργοληπτικών επιχειρήσεων ζητά η Ένωση από το Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά

Η Ένωση απέστειλε επιστολή στο Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά με την οποία ζητά να απαλείψει τις επιπλέον απαιτήσεις για ISO για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ από τη διακήρυξη έργου που δημοπρατεί ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων