Επιστολή της Ένωσης προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τον πόρο 6‰ στις πληρωμές λογαριασμών δημοσίων έργων

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την οποία διευκρινίζει θέματα που αφορούν στην κράτηση 6%ο   στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων

Νέα παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών 2016 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ

 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ   αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ και για όλους τους κλάδους, έως τις 31-1-2018, χωρίς προσαυξήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη παράταση που είχε δοθεί έληγε στις 30/11/2017.

Εγκύκλιος 37/2017 του ΕΦΚΑ παρέχει οδηγίες για θέματα διαδοχικής ασφάλισης

Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε την εγκύκλιο 37/2017 με την οποία παρέχει οδηγίες για θέματα διαδοχικής ασφάλισης, στην οποία, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016  ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων ασφαλισμένων με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες φορείς στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και το…