Απάντηση του Διοικητή του ΕΦΚΑ στο αίτημα της Ένωσης για τη λειτουργία των υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ κατά την ημέρα Πέμπτη

Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ απαντά στο αίτημα της Ένωσης για λειτουργία των υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ και κατά την ημέρα Πέμπτη ότι για την Αθήνα, οι υπάλληλοι του ΤΜΕΔΕ, που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Διακίου, δε δεσμεύονται από τις αποφάσεις που αφορούν στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Από τις αποφάσεις αυτές δεσμεύονται μόνο οι υπάλληλοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ

Εγκύκλιος 20/2017 του Υπουργείου Υποδομών για τις διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6‰

Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 20/2017 με τίτλο: “Διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6%ο”. Κατά την πληρωμή των λογαριασμών δημοσίων έργων θα πρέπει να προσκομίζεται και το αποδεικτικό κατάθεσης των ποσών που αντιστοιχούν στον ανωτέρω πόρο (άρθρο 53 παρ. 7 Ν. 4412/2016) στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ στην Εθνική Τράπεζα για το…

Εγκύκλιος 19/2017 του Υπουργείου Υποδομών για την έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα

Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 19/2017 με την οποία ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2984 Β/2017  η υπουργική απόφαση με τίτλο: ¨Εγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην εγκύκλιο επισημαίνονται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση εφαρμογής της ως άνω απόφασης

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση απονομής Βραβείων 2017 από το ΕΒΕΑ

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών  πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής Βραβείων ΕΒΕΑ 2017 σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που κατά το προηγούμενο έτος επέδειξαν αξιόλογη επιχειρηματική δραστηριότητα. Την Ένωση εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης