Επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των εργοληπτικών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ορίου ετήσιου κύκλου εργασιών

Η  Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα την ένταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ειδικό  καθεστώς ΦΠΑ ανεξαρτήτως ετήσιου κύκλου εργασιών 

Ελληνικό ΑΕ-Ανακοίνωση δημοσιοποίησης στοιχείων φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά -Πρόσκληση για υποβολή απόψεων

Η Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικό ΑΕ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του  Μητροπολιτικού  Πόλου  Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Καλούνται τα μέλη, εφόσον επιθυμούν,  να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην Ένωση

ΦΕΚ 62Α/2017-Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 62 Α’/2017 ο Νόμος  4469/2017 σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Οι διατάξεις του νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται…

Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων,καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο.-ΦΕΚ 2360 Β’/2017

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 2360Β’/2017 καθορίζεται η μεθοδολογία και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017. Προϋποθέσεις συναίνεσης του ΕΦΚΑ σε συμφωνία αναδιάρθρωσης 1. Ο ΕΦΚΑ μέσω του…

Εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής από το ΤΜΕΔΕ

Το ΤΜΕΔΕ δημοσίευσε εγχειρίδιο χρήσης για τη διαδικασία εισόδου στη διαδικτυακή πύλη της εφαρμογής e-εγγυητικές. Το εγχειρίδιο αφορά στην υποβολή αιτήματος έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμούς 

Εγκύκλιος 29/2017 του Ε.Φ.Κ.Α σχετικά με τον χρόνο ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και τους αναγνωριζόμενους χρόνους με εξαγορά

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε την  Εγκύκλιο 29/2017  με θέμα το χρόνο ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α και τους αναγνωριζόμενους χρόνους με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016. Στην ως άνω εγκλυκλιο κοινοποιούνται οι  διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4387/2016  «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος…