Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά από το Δήμα Ιωαννιτών την επίλυση των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στην κατάρτιση των καταλόγων ενδιαφερομένων για τις απευθείας αναθέσεις έργων

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά από το Δήμαρχο Ιωαννιτών να αντιμετωπίσει άμεσα τα γραφειοκρατικά προβλήματα που δυσκολεύουν την κατάρτιση του καταλόγου ενδιαφερομένων για τις απευθείας αναθέσεις έργων  

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμος Παπαδημητρίου, έθεσε  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου “Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας”, η οποία λήγει την 14.07.2017.    Μπορείτε να δείτε το σχέδιο νόμου εδώ. Παρακαλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση     

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Μετσόβου για έργο που προκηρύσσεται ως προμήθεια

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Δήμαρχο Μετσόβου με την οποία ζητά να καλούνται πιστοποιημένοι Εργολήπτες σε διαγωνισμό, ο οποίος έχει προκηρυχθεί ως προμηθεία

Επιστολή της Ένωσης προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ για τον άδικο καταλογισμό Πράξεων Επιβολής Εισφορών και Προστίμων σε Εργολήπτες δημοσίων έργων

Η  Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ ζητώντας να δοθούν σαφείς οδηγίες ώστε να μην επιβάλλονται αδίκως εισφορές και πρόστιμα στους Εργολήπτες δημοσίων έργων 

ΦΕΚ 2367 Β/2017-Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2367 Β/2017 η  ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος για την έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, η οποία διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.  Σκοπός της ως άνω ΚΥΑ αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό…