Σημαντική Ανακοίνωση-Ποιός υποχρεούται να υπογράφει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και το Ευρωπαίκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

                          Η Ένωση διαπίστωσε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο να απορρίπτονται στους διαγωνισμούς  προσφορές  εργοληπτικών επιχειρήσεων, που έχουν τη μορφή  εταιρείας,  λόγω του ότι το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ή το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) φέρουν  μόνο την υπογραφή…

Η Ένωση απέστειλε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και το Νομικό της Σύμβουλο για να επανδρώσουν τις Ομάδες Εργασίας για τα Μητρώα στο Υπουργείο Υποδομών

Η Ένωση απέστειλε μέλη από τη Διοικούσα Επιτροπή της και το Νομικό Σύμβουλο για να επανδρώσουν τις ομάδες εργασίας για τα μητρώα. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν οι εξής ομάδες εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών: Α. Υποομάδα Εργασίας 1 για: Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης-Διαχείρισης έργων Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων  …

Ανακοίνωση για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2017 του τ. ΤΣΜΕΔΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου η  διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πλήρωσης θέσεων στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους  2017 των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε θα γίνεται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 02 Ιουνίου 2017 αποκλειστικά και μόνο για την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο. Θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει  της ημερομηνίας και της ώρας υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από την…

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Π.Φαλήρου για απαιτήσεις σε διακήρυξη διαγωνισμού που μειώνουν τον ανταγωνισμό

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου με την οποία διαμαρτύρεται για απαιτήσεις στη διακήρυξη διαγωνισμού της 06.06.2017, που μειώνουν τον ανταγωνισμό και τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών της

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Πολεμικό Ναυτικό για διαγωνιστικές διαδικασίες που δεν διενεργούνται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς την ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΟΜ, στο Σκαραμαγκά, για δύο διαγωνισμούς της 06.06.2017   που δεν διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

1.jpg

FIEC – Newsletter 30 Μαίου 2017

  EU Semester 2017 : country-specific recommendations presented The European Commission has presented its 2017 country-specific recommendations (CSRs), setting out its economic policy guidance for individual Member States for the next 12 to 18 months. The European economy has proved to be resilient in the face of significant challenges. Growth rates in both the EU and the euro…