Τη διόρθωση εντύπου του ΕΦΚΑ για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας έργου ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ με την οποία ζητά τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας έργου στο σωστό έντυπο ώστε να μπορούν να εισπράττουν  τα δεδουλευμένα τους οι Εργολήπτες Δημοσίων ¨Εργων.

Δεν θα λειτουργήσουν οι Επιτροπές της Δ15 από τη Δευτέρα 22 Μαίου και για δύο εβδομάδες

Αποφασίστηκε απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία που συνδέεται με τη λειτουργία των Επιτροπών της Δ15 από τη Δευτέρα  22.05.2017  και για τις δύο επόμενες εβδομάδες. Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης θέτει σε δημόσια κρίση σχέδια των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ανακοίνωσε την υποβολή σε δημόσια κρίση των σχεδίων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών του συνημμένου πίνακα, ο οποίος θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα. Καλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για τις βεβαιώσεις εισφορών έτους 2016 για φορολογική χρήση

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στον ιστότοπο www.efka.gov.gr οι βεβαιώσεις εισφορών έτους 2016 για φορολογική χρήση.  Οι ασφαλισμένοι του π. ΤΣΜΕΔΕ μπορούν να τις εκδώσουν από την επιλογή “Βεβαιώσεις εισφορών έτους 2016 για φορολογική χρήση” καθώς και από την  ιστοσελίδα του προϋφιστάμενου Φορέα